PREWENCJA COVID-19 / KORONAWIRUS

1. Przy wejściu do studia należy zdezynfekować ręce żelem dezynfekującym znajdującym się na szafce z butami.

2. w przebieralni naraz mogą przebywać 2 osoby

3. po zakończeniu zajęć należy spryskać (płynem znajdującym się pod lustrem) matę i przetrzeć ręczniczkiem.

4. korzystając z łazienki proszę używać swojego lub osobno wziętego ręcznika (znajdują się na szafce przy wejściu) a po użyciu wrzucić do kosza obok przebieralni

REGULAMIN STUDIA MAHAJOPI i OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


Postanowienia ogólne

 

Każdy uczestnik zajęć w MAHAJOPI zobowiązany jest do zapoznania się z jego regulaminem i przestrzegania go.

 

1. Należy zachować czystość w studiu jak i na korytarzach budynku.

 

2. Do studia należy przyjść nie później niż 5 minut przed rozpoczęciem zajęć nie wcześniej niż 15 minut.

 

3. Nie należy przystępować do ćwiczeń z pełnym żołądkiem (minimum jedna godzina odstępu po lekkim posiłku, dwie godziny po cięższym), po długotrwałym pobycie na słońcu, po saunie.

 

4. Ćwiczenia odbywają się boso, w stroju zapewniającym swobodę ruchów.

 

5. Należy poinformować instruktora o problemach zdrowotnych przed zajęciami.

 

6. Należy zgłosić wszelkie niedyspozycje, choroby, urazy, kontuzje przed zajęciami. W zajęciach nie mogą brać udziału osoby z poważniejszymi problemami zdrowotnymi tj m.in; choroby serca, duża wada wzroku, nadciśnienie, epilepsja itp itd. bez wcześniejszej konsultacji z lekarzem i przedstawienia zaświadczenia o braku przeciwwskazań!

 

Jeśli w trakcie zajęć pogarsza się samopoczucie, należy o tym poinformować instruktora  prowadzącego zajęcia. Podczas zajęć nie powinno odczuwać się napięcia w oczach, uszach ani w mięśniach twarzy.

 

7. Osoby zaziębione, z grypą i innymi chorobami zakaźnymi lub odczuwające obniżenie odporności organizmu, proszone są o pozostanie w domu.

 

8. Osoby z chorobami stóp lub otwartymi ranami dłoni lub/i stóp zobowiązane są do korzystania z prywatnej maty i NIE korzystania z zajęć na hamakach.

 

9. Panie w okresie ciąży powinny bezwzględnie przedstawić pisemne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do ćwiczeń.

 

10. Uczestnicy są świadomi swojego stanu zdrowia i ćwiczą na własną odpowiedzialność!

 

11. Uczestnicy zajęć nie mogą pomagać sobie wzajemnie bez zgody osoby prowadzącej.

 

12. W czasie ćwiczeń nie należy żuć gumy, rozmawiać czy używać obraźliwych słów ani gestów względem siebie, innych uczestników czy instruktora

 

13. Wszelkie pytania dotyczące zajęć można zadawać przed nimi lub po nich bezpośrednio u prowadzącego.

 

14. Zabrania się brania udziału w zajęciach osobom pod wpływem alkoholu oraz innych środków odurzających, osoby podejrzane o bycie pod wpływem takich środków będą wyproszone ze studia.

 

15. Przed wejściem na salę należy wyłączyć telefon komórkowy lub przełączyć go na tryb bezgłośny i pozostawić go w szafce.

 

16. Zaleca się przestrzeganie zasad higieny.

 

17. W przypadku braku świadomości o wystąpieniu schorzeń prowadzący nie ponosi odpowiedzialności za ich uaktywnienie lub zaostrzenie się.

 

18.. MAHAJOPI nie odpowiada za rzeczy pozostawione przed salą i w szatni.

 

19.. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w zajęciach po konsultacji z prowadzącym i dostarczeniu pisemnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

 

20. Studio jest „Strefą bez butów”. Najpierw należy obuwie odłożyć do szafki na buty a następnie udać się do przebieralni.

 

21. Przed rozpoczęciem zajęć należy rozłożyć matę i sprzęt dla danych zajęć a po zakończeniu należy wszystko odłożyć na miejsce.

 

22. W przypadku AERO JOGI, prosi się o ściągnięcie kolczyków lub innej odstającej biżuterii.

23. Zajęcia odbywają się przy minimum 3 osobach.

Regulamin karnetów i płatności

1.       Karnety są imienne, nie podlegają zwrotowi i są ważne 31 lub 38* dni od daty zakupu. Płatność gotówką, przelewem przez aplikację rezerwacyjną FITSSEY (kontakt: 604 932 788!)

2.       Na wszystkie zajęcia obowiązują REZERWACJE poprzez aplikację fitssey. Osoby zainteresowane rezerwacją po raz pierwszy proszone są o kontakt na 604 932 788

4.       Rezerwację można anulować bez utraty wejścia wedle opisu na aplikacji fitssey.

5.       W razie nie odbytych zajęć przy niedostatniej liczbie uczestników lub z powodu choroby albo nieobecności  instruktora, nie przepada uczestnictwo wpisane do karnetu

6.       Niewykorzystany karnet/wejście nie podlega zwrotowi.

7.       Płatności możliwe poprzez aplikacje fitssey (online, transfer na konto), oraz w studiu  (gotówką ).

PREWENCJA COVID-19 / KORONAWIRUS

 

1. Przy wejściu do studia należy zdezynfekować ręce żelem dezynfekującym znajdującym się na szafce z butami.

 

2. w przebieralni naraz mogą przebywać 2 osoby

 

3. po zakończeniu zajęć należy spryskać (płynem znajdującym się pod lustrem) matę i przetrzeć ręczniczkiem.

 

4. korzystając z łazienki proszę używać swojego lub osobno wziętego ręcznika (znajdują się na szafce przy wejściu) a po użyciu wrzucić do kosza obok przebieralni

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

1.Administratorem danych osobowych jest podmiot gospodarczy Mahajopi Olga Leszczyłowska ul. Dąbrowskiego 26/1 81-417 Gdynia   NIP: 5862172635  Dane firmy można odszukać również w CEIDG (Centralna ewidencja i informacja o działalności gospodarczej).

 

2.Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz zgodnie z Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych(Dz.U. z 2018 r. Poz. 1000) administrator Mahajopi Studio informuje, że:

 

Od 25 maja 2018 roku przysługuje Państwu prawo dostępu do danych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia (w przypadku rezygnacji z naszych usług), ograniczenia przetwarzania danych. Jeżeli przetwarzanie danych budzi Państwa wątpliwości, możecie wnieść skargę do organu nadzorczego.

 

Przypominamy również, że Państwa dane przetwarzamy w celach:

1. Umawiania wizyt na usługi świadczone przez nasze studio.

2. Poinformowania wiadomością tekstową, bądź rozmową telefoniczną o bieżących zmianach w planie dnia, odwoływaniu zajęć, bądź zapisach na odrabianie nieobecności.

3. Zmiany terminu treningu, który został już wcześniej umówiony.

 

3.podanie danych osobowych przez Uczestnika zajęć jest dobrowolne ale niezbędne w celu realizacji usługi;

 

4.Uczestnik zajęć posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

 

5.Przy kontakcie (telefonicznym, sms, mailowym, aplikacja fitssey) z nami w celu umówienia się na zajęcia podanie danych jest przez Państwa zawsze dobrowolne, ale niezbędne do umówienia się na treningi grupowe oraz indywidualne.

 

6.Mahajopi Studio nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą klienta lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez klientów przepisów prawa.

 

7. Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO.

 

8.Informujemy, iż przechowujemy następujące Państwa dane: imię i nazwisko, numer kontaktowy, data urodzenia, a także kwestionariusze zdrowotne, które stanowią informację o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w naszych zajęciach. Ma to za zadanie usprawnienie naszej pracy, a Wam drodzy klienci stworzenie komfortowych warunków wizyty co do dnia, godziny i czasu trwania zajęć. Pozwala również to na edytowanie terminu treningu, poprzez jego zmianę lub odwołanie. Dane osobowe Uczestnika zajęć będą przechowywane przez okres niezbędny do prawidłowej realizacji usług oraz wynikających z jej wykonania praw i obowiązków,

 

9.W przypadku żądania usunięcia danych osobowych należy skontaktować się z Administratorem danych osobowych w formie pisemnej na adres ul. Dąbrowskiego 26/1 Gdynia lub mailowej przesyłając pismo z własnoręcznym podpisem na adres mahajopi@naver.com

 

10.Uczestnik zajęć ma prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;”


CENNIK karnetów dostępny tutaj ->    https://app.fitssey.com/MAHAJOPI/backoffice.v4/pricing-options   


Cennik na kursy wstępne:   https://app.fitssey.com/MAHAJOPI/backoffice.v4/pricing-options?module=TYPE_COURSE_PRICING_OPTION_SERVICE


 


 .